การจัดส่งสินค้า

ทางด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทได้แบ่งพื้นที่การจัดส่งสินค้า ไว้ 2 ส่วน คือ

1. พื้นที่เขตภาคตะวันออกทั้งหมด

ทางบริษัท ชลบุรี เอสพี มาร์ท จำกัด จะจัดส่งให้กับทางลูกค้าทุกท่าน ด้วยรถขนส่ง และเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้ง ตำแหน่ง ที่อยู่ ของการรับสินค้าให้กับทางบริษัท อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

2. พื้นที่ในเขตภาคอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ

ทางบริษัทใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้จัดส่งสินค้า และเมื่อสินค้าถึงที่ทำการไปรษณีย์ในสาขา ของพื้นที่ลูกค้า ทางที่ทำการไปรษณีย์ จะออกจดหมายแจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดังกล่าว

บริการจัดส่งฟรี

จัดส่งฟรีในระยะ 50 กิโลเมตรแรก

หมายเหตุ

          ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน หลังลูกค้าชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง บริษัท ชลบุรี เอสพี มาร์ท จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บอกต่อเพื่อนๆ